&#3626 2&#3627&#3640&#3656&#3650 2006-1

บิโชโจะ หุ่นยนต์ โครงการ (美少女ロボット計画)

1.บิโชโจะ หุ่นยนต์ กับ ของจะพูด เป็น อะไรเหรอ?
บิโชโจะ หุ่นยนต์ เป็น เอโรเกะ ทำ อะนิเมะ จะปรากฏตัวขึ้นถึง สวย สาวน้อย เรื่องของที่หุ่นยนต์ใช้ถึง แบบ.
ทำไม จะเรียกกับ สวย สาวน้อย หุ่นยนต์ เหรอพอพูดกับ ที่วงการ เป็น ้นี่ถึงสะดวก สวย สาวน้อย เกม・สวย สาวน้อย อะนิเมะ จะเรียกกับเ่ช่น.
ดีกับเปลี่ยนแปลงตุ๊กตาเรื่องตุ๊กตาของนั่นเป็น ดีกับเปลี่ยนแปลงหุ่นยนต์เรื่องหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนว่านั้น.
輝光翼戦記 天空のユミナFD